Dezinsekcija hlevov

Med najopaznejše insekte v poletnih mesecih na kmetijah zagotovo lahko prištevamo muhe. Te pripadajo redu dvokrilcev, v katerem je prek 60.000 posamičnih vrst insektov. Za razvoj samih muh so pomembni: hrana, vlažnost, svetloba in temperatura. Izmed naštetih lahko zagotovo poudarimo pomen temperature, saj bistveno vpliva na pojavnost insektov. V našem območju zasledimo okrog 10 generacij potomcev letno. Pojavljajo se spomladi s poviševanjem temperature, proti jeseni pa se njihova prisotnost zmanjšuje in z nizkimi temperaturami zamre. Razvojni krog muh se ustavi, ko temperature upadejo pod 12 ºC. Načeloma velja pravilo, da se s poviševanjem temperature pospeši razvoj muh. Pri povprečni temperaturi 20 ºC traja razvoj muh slab mesec, pri 25 ºC od dva do tri tedne; temperatura 30 ºC pospeši razvoj in razvojni krog traja le od 10 do 12 dni, pri temperaturah okrog 35 ºC pa jajčeca za svoj razvoj potrebujejo od le 8 do 10 dni.

Na temperaturo seveda ne moremo vplivati, lahko pa vplivamo na preostale dejavnike.

Close Menu