Jata Emona

Jata Emona na področju krmil zagotavlja živinorejcem v regiji vrhunski servis z najsodobnejšimi, varnimi in kakovostnimi prehranskimi proizvodi za prirejo

CENE: tovarniške
POPUST 6%
popust ne velja za surovine

PARITETA: naloženo

Cenik Ljubljana, 01.06.2018
Cenik Novo mesto, 01.06.2018
Cenik Ajdovščina, 01.06.2018
Cenik Ljutomer, 01.06.2018
Cenik MVD, 09.02.2018
Več informacij na: www.jata-emona.si

Close Menu