PP AGRO

Družba PP Agro je smiselno zaokrožen proces s pridelavo poljščin, ki jih predela v krmne mešanice, le-te pa preizkuša in uporablja v lastni živinoreji.

CENE: tovarniške
POPUST: 5%
PARITETA: naloženo Ptuj

PP_AGRO_31_05_2018
Več informacij na: agronatur

Close Menu