ODKUP MLEKA

PRODAJNI PROGRAM

BIKOVO SEME

NASVETI

ODKUP MLEKA

GPZ z.o.o. ima že dolgo tradicijo mednarodnega trženja slovenskega mleka. Leta intenzivnega dela na trgu so obrodila rezultate, tako da je danes mreža naših pogodbenih kupcev  široka in dobro preverjena. Razteza se preko Italije, Slovenije in občasno tudi Hrvaške. Zagotavlja nam stabilen odkup, konkurenčne cene ter redna plačila. S tem je uresničeno prvo načelo naše poslovne politike: stabilno in varno poslovanje v vseh tržnih razmerah. Naši kupci znajo ceniti kakovost slovenskega mleka, kakor tudi našo doslednost pri izvajanju kontrole kakovosti ter natančnost in ažurnost v procesu logistike.

Odkup mleka izvajamo v praktično vseh slovenskih regijah, kjer smo organizirali redne proge za dvodnevni prevzem mleka. Rejcem jamčimo dolgoročne pogodbe za odkup vseh namolženih količin, ne glede na tržne razmere, transparenten in enostaven obračun ter konkurenčne cene.

Za podrobnejše informacije o odkupu, naši ponudbi in tržnih razmerah pokličite na 01 721 88 41 (David Prinčič) ali pa si te informacije preberite v našem mesečniku Glas dežele.

PRODAJNI PROGRAM

GPZ z.o.o. zagotavlja rejcem oskrbo z vsemi najpomembnejšimi repromateriali potrebnimi za kmetijsko proizvodnjo. Močno se zavedamo vpliva, ki ga imajo kakovost, cena in dostopnost na uspešnost in rentabilnost kmetovanja, zato smo celotno poslovanje na tem področju podredili ravno tem trem faktorjem. Pri tem zvesto sledimo naslednjim načelom:

  • Izbor izdelkov: vsak izdelek pred uvrstitvijo v prodajni program z vseh vidikom skrbno preverimo in tudi preizkusimo v praksi. Izbiramo izključno izdelke renomiranih proizvajalcev širom Evrope, ki so pridobili ustrezne certifikate kakovosti in zadovoljujejo vse potrebne standarde
  • Logistika: brez izjeme se držimo načela, da gre blago po najkrajši poti od proizvajalca direktno do uporabnika, brez posrednikov, skladiščenja, nepotrebne manipulacije ali celo trgovin. S tem smo stroške omejili na najnižjo možno mero.
  • Nadzor kakovost: izdelki v naši prodaji so redno, tako pri proizvajalcih kot tudi v tujih in domačih neodvisnih laboratorijih.
  • Za uporabo izdelkov iz našega prodajnega programa nudimo kupcem celovito strokovno podporo in svetovanje.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O NAŠI PONUDBI

Center bikovega semena GPZ je registriran za prodajo bikovega semena na območju Republike Slovenije. Odobritvena številka obrata je SI599 in je bila dodeljena 12.8.2008, z odločbo številka 34400-47/2008.

V prodajnem programu imamo bikovo seme iz nemških in avstrijskih osemenjevalnih centrov. Pasme v ponudbi so: lisasta, črno-bela, rjava, jersey in mesne pasme. Širok izbor semena bikov zanesljivo lahko zadosti potrebe skoraj vsakega rejca tako glede lastnosti kot cene. Imamo seme bikov testiranih na potomkah ali na genomu, biki z visoko zanesljivimi plemenskimi vrednostmi, seme brezrožnih bikov, seksirano seme in seme s podaljšano oploditveno sposobnostjo, tako imenovano Spermvital seme.

Kakovost bikov v naši ponudbi se ves čas potrjuje v Slovenskem obračunu plemenskih vrednosti, kjer so naši biki med najboljšimi v posameznem obračunu.
V ponudbi imamo tudi tekoči dušik, kontejnerje za shranjevanje semena in opremo za osemenjevanje. Vse to vam dostavimo na dom, lahko pa osebno prevzamete v Centru bikovega semena GPZ.

KAJ JE NOVEGA V CENTRU BIKOVEGA SEMENA?

POSLOVNI PARTNERJI

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

%
TRADICIJA
%
ZANESLJIVOST

NASVETI

GPZ z.o.o. je relativno mlada zadruga, pa vendar mednarodno prepoznavna in priznana ter uveljavljena v poslovnem svetu. Delujemo kot zadruga in strankam za praktično vse svoje produkte nudimo strokovne nasvete.

Našo ekipo sestavljajo jo strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo, zmednarodnimi in domačimi praktičnimi izkušnjami ter z dostopom do , najnovejših tehnologij, in znanj.Na ta način dosegajo edinstveno stopnjo kakovosti storitve na naslednjih področjih: prehrana goveda za doseganje boljše mlečnosti in višje kakovosti ob čimnižjih stroških (Actiprot, Energ-G, lucerna, glicerol,…

Tehnologija pridelave poljščin (semena, varstvo, gnojila)
Kako in čim gnojiti – analize zemlje in izdelava gnojilnih načrtov(Yara)
Kako izbrati ali najti najbolj primernega bika za vaše krave – izdelava paritvenih načrtov (GloBap)
Novosti na področju bikovega semena (CBS)
Sezonski nasveti za zdravje živali in pridelavo krme (Glas dežele)

Mesečnik Glas dežele, prvi tiskani in on-line kmetijski časopis v lasti slovenskih kmetov, ki so leta 2003 ustanovili GPZ (Govedorejsko poslovno združenje) in ga leta 2007 nadgradili s časopisom.
Tiskani Glas dežele prinaša strokovne vsebine za ekonomično in kakovostno vzrejo govedi, predvsem za prirejo mleka in vzrejo mesa. To dvoje je na prvem mestu, sledijo pa odkupne cene mleka in trendi na tem področju. Ne spregledamo pa tudi drugih področij, predvsem pridelava zelenjave ter gozdarstva. Predstavljamo tudi nasvete kako izbirati mehanizacijo, kakšni so novi trendi in predpisi in seveda kako kmetujejo napredni kmetovalci v Sloveniji, Evropi in po svetu. Lahko ga naročite.

www.glasdezele.si
Brezplačen, dnevni prinašalec novic. Ni enak tiskani verziji, kljub vsemu pa prinaša najbolj zanimive dogodke za govedorejo, poljedelstvo, sadjarstvo, predelavo mleka na domu do napovedi dogodkov, sejmov, dnevne kmetijske politike, sezonskih receptov za pripravo hrane…. Dostopna so tudi obvestila o zadnjih razpisih in fotoreportaže, povezane s kmetijstvom. Tudi za mlade – kvizi, državna tekmovanja …

Kako omiliti vročinski stres

Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.; iz podjetja Lek Veterina je pripravila članek o tem, kako omiliti posledice vročinskega stres, kako krmiti živali,.. Poletna vročina zaviralno

Preberi več »

Insekti v hlevu

Dr. Štefan Pintarič z Veterinarske fakultete je pripravil strokovni članek o težavah in reševanju le teh zaradi insektov. Pa smo le dočakali toplejše dni –

Preberi več »

Čiščenje sesnih gum

Dr. Štefan Pintarič je predstavil pomen sesnih gum. Med bolj pogostimi je pri uporabnikih tudi vprašanje glede uporabe razkužil za sesne gume. Razkuževanje ponavadi izvedemo

Preberi več »

Cene govedine na ravni EU

Sistem odkupa slovenskega trga je zelo majhen, predvsem pa že leta neurejen. Izguba klavnic, ki so bile nekoč ponos Slovenije, je povzročila tudi izgubo številnih

Preberi več »

Odkupne cene govedo

Govedoreja v Sloveniji močno nazaduje in število rejnih živali je vsako leto manjše, oziroma se število zmanjšuje po vsakem hlevljanju. Mnogo rejcev namreč hitro izračuna

Preberi več »
Close Menu