Cene govedine na ravni EU

Sistem odkupa slovenskega trga je zelo majhen, predvsem pa že leta neurejen. Izguba klavnic, ki so bile nekoč ponos Slovenije, je povzročila tudi izgubo številnih rejcev. Bili so poznani kot rejci, ki znajo zrediti zelo kakovostno živino, brez rastnih hormonov in drugih dodatkov za hitro rast ali povečevanje teže. Klavniška industrija po razpadu nekdanje Jugoslavije ni znala razširiti trga in tako smo izgubili veliko delovnih mest in veliko privezov. Rejcem govedi za meso pa se je zgodilo enako, kot z rejci mleka – nekateri so obseg rej zelo povečali, drugi pa opustili. Dejstvo, da je nakup dobrih telet, po ugodni ceni, prava znanost, je te razlike še povečala. In medtem, ko so se rejci specializirali v mesne pasme in večje število živali, klavnice spet niso uspele na trgu. Zadeve so se močno poslabšale in na slovenski trg so legalno prihajali Avstrijci. Da bo ironija še večja, so prihajali kar z mesom živali, kupljenih v Sloveniji. Trg z živino in mesom je torej ta hip izjemno zapleten. Za vašo boljšo informiranost pa vam objavljamo link za pregled cen v Evropski unij.

Close Menu