Kako do višjih in bolj kakovostnih pridelkov poljščin

Vpridelavi ozimnih žit je dobro upoštevati
osnovne agrotehnološke zahteve, če želi mo biti uspešni…. Več o tem v časopisu Glas Dežele:
Jara avgust 16

Close Menu