Odkupne cene blizu rekordnih vrednosti

Kljub relativno stabilnemu povpraševanju po mleku in mlečnih izdelkih na evropskih trgih se cene svežega mleka vztrajno dvigujejo. Razlog za rast cen je predvsem na strani ponudbe.

Primarni vzrok je zagotovo močno zmanjšana prireja mleka, ki se je v prvih 5 mesecih letošnjega leta zmanjšala kar za 2% napram istemu obdobju lani. poglavitne razloge za to lahko iščemo v neugodnih klimatskih razmerah in v  visokih cenah surovin, ki se uporabljajo za prehrano govedi

Drugi tudi zelo tehten razlog pa je povečan izvoz mlečnih izdelkov. Zelo ugodne cene na tujih trgih so močno spodbudile izvoz predvsem sirov in mlečnega prahu. Številke so impozantne:

Izvoz sirov iz EU-27 je letos dosegel celo več kot 10% rast ( v Rusijo +11%, v zda +7%)

Izvoz kondenziranega in UHT mleka pa je narastel kar za 31%

Tako je že običajna  sezonsko nizka ponudba mleka še manjša, potrebe po mleku vse večje in cene mleka na prostem trgu se približujejo rekordnim iz leta 2008.

Vse navedeno seveda vpliva tudi na odkupne cene v Sloveniji, kjer pa se je pojavil še nov faktor povpraševanja iz sosednje Hrvaške. Odkupovalci na dvig cen reagirajo različno, odvisno od sklenjenih pogodb s kupci. Pri GPZ že tretji mesec zapovrstjo dvigujemo odkupno ceno mleka, in bo v mesecu avgustu že presegla 0,37€ za liter.

Close Menu